Szczecin – miasto kultury!

Czy kultura w Szczecinie ma być kojarzona z rzeźbą „Fryga“? Zdecydowanie nie!

Jako Szczeciński Ruch Miejski:

  • sprawimy, by oferta kulturalna miasta miała dużo szerszy zasięg i dotyczyła także przestrzeni publicznej. Wydarzenia kulturalne powinny być ciekawe dla każdego mieszkańca i turysty
  • wykorzystamy potencjał Akademii Sztuki, która może skutecznie wspierać oddolne inicjatywy kulturalne
  • powołamy zdecydowanie więcej programów grantowych dla kultury
  • projekty kulturalne będą mogły być zgłaszane do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – wzmocnimy rolę festiwali artystycznych w szczecińskim życiu kulturalnym. Szczególnie cykliczne festiwale mają szansę być ważnym elementem w procesie budowania marki miasta
  • każde osiedle będzie mieć lokalny dom kultury ?
Szczecin – miasto kultury!