Program KW SRM dla osiedla Załom-Kasztanowe

Program KW SRM dla osiedla Załom-Kasztanowe

– zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów dziennych (w szczególności C) oraz nocnych;
– rozszerzenie działalności i zwiększenie dostępności szkolnej biblioteki do czasu rozpoczęcia działalności przez Lokalny Ośrodek Kultury i Integracji;
– zorganizowanie na terenie osiedla Lokalnego Ośrodka Kultury;
– poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze wjazdowej oraz wyjazdowej z osiedla;
– budowa brakujących fragmentów chodników na terenie osiedla;
– montaż oświetlenia na brakujących fragmentach dróg osiedlowych;
– remont ulicy Leśnej i poprawa dostępności osiedla także dla komunikacji miejskiej;
– skomunikowanie osiedla drogami rowerowymi z Wielgowem oraz Dąbiem;
– zwiększenie dostępności boisk sportowych dla dzieci i młodzieży;
– remont ulicy Lubczyńskiej oraz Kablowej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów;