Program KW SRM dla osiedla Turzyn

– utworzenie na terenie osiedla Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji;
– program remontów kamienic oraz podwórek – m.in. dzięki skuteczniejszemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych (Gminny Program Rewitalizacji) oraz osiągalny program pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych;
– wyraźna poprawa jakości powietrza – maksymalne zazielenienie osiedla (stosując także pnącza na elewacjach), zmiana nawyków i systemów grzewczych, ograniczenie liczby aut wjeżdżających na teren osiedla;
– codzienne piesze patrole Straży Miejskiej
– remont ulic osiedlowych i zmiana ich funkcji jako bezpieczne przestrzenie współdzielone;
– poprawa bezpieczeństwa i remont placu Marii Tarnowskiej;
– skomunikowanie osiedla spójną siecią dróg rowerowych;
– instalacja ławek w brakujących miejscach oraz toalety publicznej;

W ramach programów ogólnomiejskich:
– sporządzenie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmującego osiedle Śródmieście-Zachód;
– pozbycie się reklam wielkoformatowych, wprowadzenie estetycznych i funkcjonalnych pojemników na odpady;