Program KW SRM dla osiedla Golęcino

Program dla osiedla Golęcino

– organizacja Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji przy ul. Strzałowskiej;
– opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
– analiza i program adaptacji pustostanów;
– codzienne piesze patrole Straży Miejskiej;
– zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i przeznaczenie ich na cele rekreacyjne;
– skoordynowanie istniejącej siatki połączeń, aby umożliwić wygodne oraz korzystne przesiadki;
– zwiększenie częstotliwości kursowania nocnych autobusów;
– skomunikowanie osiedla spójną siecią dróg rowerowych;
– bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
– zmiana charakteru oraz remont ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż Odry oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych;
– instalacja większej liczby ławek, koszy na śmieci, a także toalety publicznej;
– organizacja co najmniej jednego żłobka oraz przedszkola na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn oraz Skolwin;
– zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;