Program KW SRM dla osiedla Dąbie

Program dla osiedla Dąbie

– rozbudowa oraz poprawa dostępności plaży miejskiej;
– przebudowa skrzyżowania ulic E. Gierczak oraz A. Krzywoń i poprawa bezpieczeństwa pieszych;
– doprowadzenie do budowy kładki nad przejazdem kolejowym na wysokości ul. Pomorskiej;
– instalacja oświetlenia w parku im. ks. dr K. Świetlińskiego;
– codzienne, piesze patrole Straży Miejskiej;
– budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego;
– instalacja toalety publicznej oraz większej liczby ławek;
– budowa wybiegu dla psów oraz placu zabaw;
– remont ulicy Dziennikarskiej i stworzenie tam przestrzeni współdzielonej;
– poprawa stanu chodników na terenie osiedla;
– stworzenie skweru w okolicach ul. Cichej oraz E. Gierczak;

Zadania ogólnomiejskie:

– budowa ośrodka targowego na części terenu lotniska Dąbie;
– opracowanie oraz wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
– opracowanie oraz uchwalenie uchwały krajobrazowej;