Kim jesteśmy?

Szczeciński Ruch Miejski to ruch oddolny, powstały w wyniku obywatelskiej niezgody na jakość lokalnej polityki. Ruchy miejskie zyskują w Polsce i na świecie coraz bardziej na znaczeniu, licznie reprezentując mieszkańców w radach miejskich. Bariery administracyjne, brak konstruktywnego dialogu na linii władza-społeczeństwo i deficyt niezależnych polityków (co wpływa na niepodejmowanie możliwie najlepszych decyzji dla miasta), niejako zmuszają lokalne społeczności do wzięcia sprawy w swoje ręce.

Od lat aktywnie uczestniczymy w życiu publicznym Szczecina. Jesteśmy interdyscyplinarną grupą złożoną z doświadczonych aktywistów, wprawnych społeczników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców i specjalistów z różnych dziedzin (są to m.in. architekci i urbaniści, prawnicy, socjolodzy, znawcy kultury i artyści), ale przede wszystkim jesteśmy zespołem mieszkańców i osiedlowców, lokalnych patriotów oraz entuzjastów Szczecina.

SRM inspirowany jest nowoczesnym spojrzeniem na miasto i miejskość – mamy świadomość, w jakim kierunku zmierzają inne europejskie miasta, w których podnoszony jest poziom i jakość życia mieszkańców. Wierzymy w potencjał i przyszłość Szczecina, a także w możliwość innego prowadzenia polityki lokalnej, w oparciu o demokrację miejską. Dzięki własnemu doświadczeniu i licznym kontaktom z ekspertami, jesteśmy zdecydowani na długotrwałe działanie i gotowi do wzięcia odpowiedzialności za miasto.