Szczecin – miasto dobrze rządzone

Miasto dobrze rządzone to miasto, które wsłuchuje się w głos mieszkańców. Uważamy, że szczecinianie mają prawo uczestniczyć w najważniejszych procesach decyzyjnych. Chcemy wprowadzić nową jakość konsultacji społecznych. Mieszkańcy, eksperci i urzędnicy powinni wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania i wdrażać je w życie. Miasto dobrze rządzone to również miasto, które posiada gospodarza. …

Fotorelacja z naszej pierwszej konferencji

Pierwszego lutego, w Międzynarodowy Dzień Wyborów, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie działalności medialnej Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Oprócz wprowadzenia dotyczącego powodów zawiązania SRM i doświadczenia zaangażowanych osób, przedstawione zostało również kilka wybranych postulatów, w celu wskazania obszarów zainteresowania i planowanego działania Ruchu. Treść wygłoszonych postulatów dostępna w zakładce „Program”.   …