List otwarty w sprawie systemu sprzedaży biletów

Szanowni Państwo, Jako że głównym zadaniem nas jako społeczników jest rozwiązywanie problemów mieszkańców naszego miasta, chcielibyśmy wyjść z inicjatywą kompleksowego rozwiązania kwestii szeroko związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej, a dokładnie z zadaniem inwestycyjnym pn. ”Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej”. Budowa tego systemu …

Podsumowanie debaty “Smog w Szczecinie”

W niedzielę 11. marca odbyła się trzecia debata Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, tym razem poświęcona problemowi smogu. Prowadząca ją dr inż. arch. Helena Freino przybliżyła uczestnikom temat spotkania – czym jest smog, skąd się bierze i jak oddziałuje na mieszkańców. Okazało się, że nawet w niedzielę (dzień z umiarkowanym ruchem samochodowym), …

List otwarty w sprawie powstania aquaparku

Szanowny Panie Prezydencie,   Z niepokojem obserwujemy ostatnie doniesienia prasowe dotyczące powstania w naszym mieście aquaparku „Fabryka Wody”. Rozumiemy, że jako gospodarz chce Pan zadbać o jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców, jaką jest bez wątpienia aktywność sportowa. Jednak niepokoi nas skala planowanej inwestycji, jej koszt (który ma być poniesiony wyłącznie …

List otwarty w sprawie niszczenia dziedzictwa kulturowego Szczecina

  W obliczu doniesień medialnych z ostatnich dni, a także posiadanych informacji oraz własnych obserwacji dotyczących postępującej degradacji i dewastacji dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego Szczecina pragniemy wyrazić swoje oburzenie i ostry sprzeciw odnośnie polityki przestrzennej oraz braku nadzoru ze strony Gminy Miasto Szczecin. Dwa przykłady – doprowadzona do ruiny kamienica …

Serdecznie zapraszamy na debatę dotyczącą smogu w Szczecinie!

Tym razem podejmiemy temat smogu oraz szerzej – jakości powietrza w Szczecinie. Zastanowimy się nad następującymi kwestiami: – Czy problem smogu dotyka szczecinian? – Jak walczyć ze smogiem? – Jak wygląda poziom świadomości społecznej na temat jakości powietrza? – Czy Szczecin skutecznie walczy ze smogiem? – Czy na złe powietrze …

Fotorelacja z debaty na temat Kodeksu Radnego

  25 lutego b.r. w Centrum Dialogu Przełomy odbyła się kolejna debata organizowana przez Szczeciński Ruch Miejski. Rozmawialiśmy o kodeksie etyki radnego. Na spotkanie przybyła jedna miejska radna – pani Urszula Pańka. Po przypomnieniu uczestnikom podstawowych funkcji, jakie pełni Rada Miasta, a w niej miejscy radni, rozpoczęliśmy dyskusję o naszych …

Serdecznie zapraszamy na debatę pt. „Kodeks Radnego SRM”!

Serdecznie zapraszamy na debatę Szczecińskiego Ruchu Miejskiego „Kodeks Radnego SRM” (25 lutego 2018 r., 14.00-16.00, Centrum Dialogu Przełomy, Szczecin).  Punktem wyjścia jest uchwalona w 2001 roku przez Radę Miasta Szczecin uchwała w sprawie Zasad Etyki Radnego (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11237.asp). Chcielibyśmy zastanowić się, czy dokument ten w stopniu wystarczającym określa standardy działalności publicznej …

Czwarte najbardziej zakorkowane miasto w Polsce

Czy wiecie, że Szczecin jest czwartym najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce? Według raportu Inrix mieszkańcy naszego miasta w zeszłym roku stracili średnio 28 godzin stojąc w korkach. W tej kategorii wyprzedziliśmy Wrocław, Gdańsk czy Łódź. Jesteście zaskoczeni? My nie. W ubiegłym roku remonty ulic obnażyły niewydolność naszego systemu transportowego. Pasażerowie …

Szczecin – miasto piękne!

Czy Szczecin jest pięknym miastem? Według nas najpiękniejszym, choć niestety dość zaniedbanym. Chcemy odkryć i pokazać ukryte piękno Szczecina, które skryło się pod warstwą brudu i lat zaniedbań. Niech nasze miasto budzi dumę i niesie radość z eksplorowania jego przestrzeni – ulic, placów, parków! Najwyższy czas, aby zadbać o nasze …

Co dalej z oświetleniem ulicy Owocowej?

Położona w samym centrum miasta, tuż przy jednym z ważniejszych punktów Szczecina – dworcu PKP, ulica Owocowa wciąż nie może doczekać się oświetlenia i równych chodników. Mimo, że pieniądze na ten cel pojawiły się już w budżecie na rok 2016, po dwóch latach miasto nadal nie potrafi przeprowadzić niezbędnych prac …