List otwarty w sprawie obniżenia cen biletów okresowych w Szczecinie

Szczecin, 28.02.2019

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

Radosław Tumielewicz

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu MiejskiegoList otwarty w sprawie obniżenia cen biletów okresowych w Szczecinie

Z przykrością przyjęliśmy odpowiedź magistratu z dnia 3.01.2019 r. na petycję w sprawie obniżenia cen biletów okresowych w Szczecinie (treść petycji oraz odpowiedź załączamy poniżej). Uważamy, że w tej niewiele wnoszącej do publicznej debaty polemice zabrakło najważniejszego – troski o jakość życia mieszkańców i szerszej analizy interesu Miasta.

Faktem jest, że bilety sieciowe na WSZYSTKIE linie należą do najdroższych w Polsce. Wynika to przede wszystkim z dodatkowej taryfy pospiesznej, jaka obowiązuje w Szczecinie. I dlatego nad tym punktem powinniśmy pochylić się w pierwszej kolejności. Nie widzimy bowiem uzasadnienia dla nierównego traktowania mieszkańców Prawo- i Lewobrzeża. Ponadto uważamy, że cennik powinien być możliwie prosty i zrozumiały. Zrównanie cen biletów okresowych na wszystkie linie zwiększy dostępność oraz atrakcyjność komunikacji miejskiej, co powinno skutkować większą liczbą wykupionych „sieciówek”.

Wzorem wielu innych miast postulujemy także o obniżenie cen pozostałych biletów okresowych, aby dać tym samym impuls wszystkim korzystającym, bądź chcącym korzystać z komunikacji miejskiej, zachęcając ich tym samym do skorzystania z bardziej atrakcyjnej oferty cenowej. Pasażer z „sieciówką” bardziej przywiązuje się do publicznego środka transportu i jest mniej podatny na korzystanie z samochodu. Jak pokazują przykłady innych miast, obniżenie cen pozytywnie wpływa na liczbę sprzedanych biletów, a co za tym idzie na wpływy do kasy miasta. Dochody w ten sposób zwiększyły w ostatnich latach między innymi Bielsko-Biała, Warszawa, Poznań, czy Rzeszów. Przypominamy także, że w Szczecinie z roku na rok ubywa pasażerów, a przychody ze sprzedaży biletów maleją.

Postulowaliśmy także wprowadzenie biletu rocznego, który uzupełniłby ofertę komunikacji zbiorowej i stał się kolejnym impulsem dla mieszkańców, by na stałe się z nią związać. A w naszym wspólnym interesie jest, by z komunikacji miejskiej korzystało jak najwięcej osób. Nie rozumiemy argumentu, jakoby nie warto rozważać wprowadzenia tego rodzaju biletu ze względu na potencjalnie mniejsze zainteresowanie jego zakupem. Nawet, jeśli miałby go zakupić jedynie procent korzystających z komunikacji miejskiej, to pozostajemy na stanowisku, że warto dać mieszkańcom taką możliwość i wynagrodzić w ten sposób chcących związać się z transportem zbiorowym na cały rok.

Osobnym, choć również istotnym punktem, jest kwestia kar za nieposiadanie biletu. Podkreślamy, że zależy nam na zwiększeniu częstotliwości kontroli, a nie zwiększaniu kar. To drugie bez pierwszego jest zupełnie nieskuteczne. Bardzo dobrze z tym problemem poradziła sobie Warszawa, która znacznie zwiększając liczbę kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej, zmniejszyła odsetek gapowiczów i, co za tym idzie, polepszyła również wyniki sprzedaży. Pragniemy także nadmienić, że pomimo znacznej różnicy w zarobkach mieszkańców obu miast na korzyść Warszawy, kary za nieposiadanie biletu są w Warszawie niższe niż w Szczecinie.

Niestety odnosimy wrażenie, że Szczecin nie ma pomysłu na popularyzację korzystania z komunikacji miejskiej, co powinno być priorytetem w kształtowaniu polityki transportowej miasta. Każda osoba bowiem, która zamiast samochodu, wybierze tramwaj lub autobus w codziennych podróżach, to ogromne korzyści ekonomiczne dla miasta i jego budżetu – mniejsze zapotrzebowanie na nowe węzły drogowe, parkingi, mniej tragicznych w skutkach wypadków drogowych, bardzo kosztownych korków, degradacji przestrzeni publicznej, większa jakość życia w mieście i większe wpływy lokalnych przedsiębiorców. Mamy pełne prawo przyjąć także założenie, że obniżenie cen biletów okresowych skutkować będzie także zwiększeniem wpływów z ich sprzedaży.

W związku z powyższym należy uznać ten temat za szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju miasta i oczekujemy od p. dyrektora Tumielewicza przedstawienia planów i analiz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, dotyczących:

– zwiększenia liczby pasażerów komunikacji miejskiej;

– polityki cenowej komunikacji miejskiej na najbliższe lata;

– kosztów około drogowych, jakie ponosimy ze względu na spadającą z roku na rok liczbę pasażerów;

i wzywamy p. Tumielewicza do debaty publicznej i / lub wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, podczas których odniesie się do powyższych zagadnień. Uważamy, że unikanie dialogu społecznego to nie jest dobra droga, a mieszkańcy mają prawo do współzarządzania ich własnym majątkiem. Wraz z ok. 1700 mieszkańców pod powyższym listem podpisują się:

Stowarzyszenie Szczeciński Ruch Miejski

Inicjatywa Żądamy lepszego transportu publicznego dla Prawobrzeża

Inicjatywa Nowy Szczecin

Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku

Stowarzyszenie SENS

Inicjatywa Szczecin dla pieszych

Klub Aktywnego Seniora Stołczyn

Inicjatywa Szczeciński Ruch Atomowy

Inicjatywa Szczeciński Alarm Smogowy

Bogusław Owsianowski – Radny Osiedla Skolwin

Iwona Pomaska – Radna Osiedla Golęcino-Gocław

Arkadiusz Lisiński – Radny Osiedla Żelechowa

Jagoda Żyłkowska – Radna Osiedla Stare Miasto

Łukasz Listwoń – Radny Osiedla Drzetowo-Grabowo

Elżbieta Wręczycka – Radna Osiedla Śródmieście Zachód

Maciej Sikorski – Radny Osiedla Śródmieście Zachód

Maciej Dżus – Radny Osiedla Nowe Miasto

Marcin Szneider – Radny Osiedla Warszewo

Treść petycji z dnia 5.06.2018 oraz odpowiedź magistratu: