Petycja ws. obniżenia cen biletów okresowych – odpowiedź

W październiku 2018 r. złożyliśmy petycję w sprawie obniżenia cen biletów okresowych na komunikację miejską w Szczecinie. Zbiórkę podpisów rozpoczęliśmy na początku czerwca 2018. Udało nam się zebrać ok. 1700 podpisów poparcia.

Nasze bilety okresowe, tzw. sieciówki należą do najdroższych w Polsce. Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie kosztuje 162 zł, zaś 3-miesięczny kosztuje 422 zł.

W naszej petycji postulowaliśmy:

  • znaczące obniżenie cen biletów okresowych, ustalając ich maksymalną stawkę miesięczną nieprzekraczającą 80 PLN dla biletów normalnych na wszystkie linie oraz trzymiesięczną nieprzekraczającą 200 PLN,
  • zniesienie droższej taryfy pospiesznej,
  • wprowadzenie biletu rocznego,
  • zmniejszenie (racjonalizację) kar za nieposiadanie biletu.

Tekst petycji:

Odpowiedź magistratu:

Nasz komentarz:

Jednym z argumentów magistratu jest nieprecyzyjne zestawienie porównawcze cen biletów. Urząd poprawił to zestawienie:

Porównanie z Gdańskiem
W zestawieniu zmieniono cenę biletu miesięcznego w Gdańsku z 94 zł do 104 zł, ponieważ bilet ten obejmuje również gminy przyległe do Gdańska (Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gd., Sopot). Wciąż jednak chodzi o bilet miesięczny na wszystkie linie, który u nas kosztuje aż 162 zł. Z zestawienia usunięto bilet 4-miesięczny w Gdańsku, ponieważ nie jest on tożsamy z ofertą biletu 3-miesięcznego w Szczecinie, a także z uwagi na zakres dat, w których możliwy jest jego zakup (w semestrze zimowym lub letnim). Jednak nawet najdroższy bilet 5-miesięczny na wszystkie linie ważny również w gminach ościennych Gdańska kosztuje 247 zł. Szczeciński bilet 3-miesięczny na wszystkie linie kosztuje 420 zł.

Porównanie z Krakowem
W zestawieniu zmieniono ceny biletów w Krakowie. Nasze zestawienie objęło ceny biletów w Krakowie (94 zł za bilet miesięczny i 276 zł za 3-miesięczny). Magistrat uważa, że powinniśmy porównać ceny biletów aglomeracyjnych (odpowiednio 140 zł i 411,6 zł). W porządku, w takim razie porównajmy też ofertę przewozową. W Krakowie działa 68 linii aglomeracyjnych dziennych oraz 8 linii aglomeracyjnych nocnych, podczas gdy w Szczecinie 20 linii dziennych oraz 5 linii nocnych przekracza granicę miasta.W uzasadnieniu pada też argument o braku linii pospiesznych w Krakowie: „… Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie nie obsługuje linii pospiesznych…” Nie jest to prawdą. W Krakowie działa 6 linii miejskich przyspieszonych oraz 2 linie aglomeracyjne przyspieszone. W Szczecinie jest 6 linii pospiesznych.
Warto dodać, że w drugiej połowie ubiegłego roku zmieniono ceny biletów w Krakowie. Gdy zaczynaliśmy zbiórkę podpisów pod petycją bilet miesięczny na wszystkie linie kosztował 94 zł, zaś 3-miesięczny 276 zł. Obecnie te bilety kosztują odpowiednio 89 zł oraz 261,7 zł – cena została obniżona!

Porównanie z Wrocławiem
Magistrat uważa, że przywołane przez nas kwoty za bilety wrocławskie są nieporównywalne do szczecińskich, bo te z Wrocławia dotyczą tylko linii poruszających się po Wrocławiu. Bez gmin ościennych. We Wrocławiu funkcjonuje jednak bilet aglomeracyjny miesięczny za 86 zł. Jest on dodatkiem do biletu kolejowego lub przewoźnika w gminie ościennej. Uprawnia do korzystania ze wszystkich linii komunikacji miejskiej na terenie Wrocławia.

Nawet po „poprawieniu” zestawienia przez magistrat, szczecińskie ceny biletów okresowych na wszystkie linie są najdroższe!

Zniesienie droższej taryfy pospiesznej

Jednym z postulatów było zniesienie taryfy dla linii pospiesznych, która jest 2x droższa od taryfy dla linii normalnych i nocnych. Oto jak odniósł się do tego Prezydent:

Apel o zniesienie droższej taryfy pospiesznej podważony został wynikami badań, które zostały przeprowadzone wśród pasażerów korzystających z tych linii. Uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju miało docelowo ograniczyć potrzebę utrzymania linii pospiesznych, ale konsultacje społeczne i sprzeciw pasażerów potwierdziły, że linie pospieszne nadal cieszą się zainteresowaniem i są chętnie wybieraną formą transportu na terenie miasta Szczecin.

Taka odpowiedź oznacza, że nasz postulat nie został zrozumiany. Apelowaliśmy o zniesienie droższej taryfy pospiesznej, a nie likwidację linii pospiesznych…

Wprowadzenie do oferty biletu rocznego

Kolejnym punktem petycji był postulat wprowadzenia do oferty biletu rocznego. Obecnie w Szczecinie nie będąc uczniem ani studentem najdłuższy czasowo jest bilet 3-miesięczny, który kosztuje 422 zł na wszystkie linie.

Jak wygląda to w innych miastach:

  • W Gdańsku w ofercie znajduje się bilet semestralny 5-miesięczny: od 1 września do 31 stycznia lub od 1 lutego do 30 czerwca. Kosztuje 247 zł i ważny jest na wszystkich liniach w Gdańsku oraz gminach ościennych
  • Podobny bilet we Wrocławiu obowiązujący w granicach miasta kosztuje 370 zł.
  • Kraków posiada w swojej ofercie bilet roczny, który kosztuje 950,5 zł na wszystkie linie w granicach miasta lub 1495,5 zł na wszystkie linie w obrębie aglomeracji.

Obniżenie kar za brak biletu

Kolejnym postulatem było zmniejszenie (racjonalizacja) kar za nieposiadanie biletu. Obecnie taka opłata dodatkowa wynosi 200 zł, jeśli zapłacimy ją w ciągu 7 dni od wystawienia przez kontrolera.

Magistrat w swojej odpowiedzi podaje, że opłata dodatkowa została podniesiona, aby

…zmniejszyć liczbę pasażerów podróżujących bez biletu, a tym samym pozytywnie docenić pasażerów, którzy korzystają z przewozów środkami komunikacji miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgoda, rzeczywiście kary i opłaty dodatkowe powinny temu właśnie służyć. Problem w tym, że zakup biletu po wprowadzeniu systemu sprzedaży biletów w 2015 roku wciąż może sprawiać trudności. Pisaliśmy o tym szerzej w liście otwartym z marca 2018 r.Nieraz słyszeliśmy o przypadkach osób, które chciały kupić bilet, jednak rozładował im się telefon, a w pojeździe był automat obsługujący typ płatności, którego akurat nie mogły wykonać.

A jak wyglądają kary za brak biletu w innych miastach?

  • Wrocław 120 zł
  • Gdańsk 133 zł
  • Kraków 120 zł

Nasza petycja nie została uwzględniona przez Prezydenta Szczecina. Mamy jednak nadzieję, że nagłośnienie problemu zbyt wysokich cen biletów okresowych pozwoli w przyszłości na niezbędną korektę. Atrakcyjna oferta cenowa jest jednym z ważnych punktów popularyzacji transportu zbiorowego w Szczecinie.