Program KW SRM dla osiedla Zdroje

Zdroje

  • Remonty ulic i chodników (przede wszystkim Walecznych).
  • Rozbudowa infrastruktury rowerowej (połączenia z pozostałymi osiedlami oraz terenami rekreacyjnymi, w szczególności z Parkiem Klęskowo i Puszczą Bukową – jeziorem Szmaragdowe).
  • Bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych.
  • Zmiana organizacji na przystanku rondo Ułanów Podolskich – aby nie było “pętlą” dla autobusów, które stoją wciąż tamując ruch, hałasując mieszkańcom okolicznych bloków.