Program KW SRM dla osiedla Zawadzkiego-Klonowica

Zawadzkiego-Klonowica

  • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych – uspokojenie ruchu na ulicy Zawadzkiego
  • skomunikowanie osiedla z siecią tramwajową przy zastosowaniu właściwych rozwiązań – bez przejść podziemnych i kilometrów barierek
  • uruchomienie ruchu tramwajowego na zasadzie wahadła przez ulicę Klonowica
  • remonty zdegradowanych ciągów pieszych
  • budowa drugiej trybuny stadionu Wiesława Maniaka
  • doprowadzenie do uporządkowania rejonu skrzyżowania Wojska Polskiego- Unii Lubelskiej