Program KW SRM dla osiedla: Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo

Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo

  • Budowa kanalizacji.
  • Polepszenie transportu komunikacją miejską.
  • Nowe stacje Bike_S (roweru miejskiego)
  • zwiększenie częstotliwości kursowania linii G;
  • codzienne piesze patrole Straży Miejskiej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych wzdłuż ul. Bałtyckiej;
  • połączenie pieszo-rowerowe z osiedlami Załom-Kasztanowe, Płonia, Dąbie
  • włączenie ulicy Tomasza Żuka łączącej tereny zurbanizowane w obszar administracyjny Szczecina