Program KW SRM dla osiedla Świerczewo

Świerczewo

  • podjęcie działań na rzecz ucywilizowania dawnej bocznicy kolejowej pomiędzy ul. Świerczewską i Zielonogórską (budowa ciągu komunikacyjnego, oświetlenie)
  • budowa chodnika wzdłuż południowej jezdni ul. 26 kwietnia
  • zahamowanie likwidacji zieleni i terenów rekreacyjnych na obszarze osiedli mieszkaniowych
  • remont i doposażenie filii biblioteki publicznej nr 38 na os. Przyjaźni
  • budowa trasy tramwajowej na ul. 26 Kwietnia, Santockiej i Witkiewicza,
  • remont chodnika i budowa drogi rowerowej oraz uzupełnienie szpaleru drzew na całej długości ul. Santockiej oraz po północnej stronie ul. Ku Słońcu