Program KW SRM dla osiedla Stare Miasto

Stare Miasto

  • kompleksowy remont chodników
  • przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej przez jezdnię Trasy Zamkowej
  • montaż dodatkowych słupków parkingowych na terenie osiedla
  • montaż oświetlenia na ul. Herberta dla poprawy bezpieczeństwa pieszych
  • montaż ławek na terenie osiedla
  • zagospodarowanie pl. Orła Białego – przestrzeń dla mieszkańców, dodatkowe nasadzenia zieleni
  • zamknięcie Rynku Nowego dla aut