Program KW SRM dla osiedla Śródmieście-Północ

Śródmieście Północ

  • stworzenie buspasa na al. Wyzwolenia na wysokości od Ofiar Oświęcimia do ronda Giedroycia
  • kompleksowa modernizacja chodników
  • nowe nasadzenia zieleni
  • zmiana skali planowanej tzw. ulicy Nowowielkopolskiej z przekroju 2×2 na 1×1
  • budowa linii tramwajowej na ul. Wielkopolskiej
  • wyznaczenie brakujących przejść dla pieszych na ul. Unisławy, Felczaka
  • budowa toalety publicznej na Jasnych Błoniach
  • utworzenie w Willi Lentza instytucji kultury