Program KW SRM dla osiedla Słoneczne

Słoneczne

  • Zagospodarowanie terenu przy Rubinowym Stawie pod kątem aktywności kulturalnej mieszkańców.
  • Remonty ulic i chodników.
  • Codzienne piesze patrole Straży Miejskiej.
  • Bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych.
  • Rozbudowa infrastruktury rowerowej (połączenia z pozostałymi osiedlami oraz terenami rekreacyjnymi, w szczególności z Parkiem Klęskowo i Puszczą Bukową).
  • Chodnik i przedłużenie DDR z pętli SST Turkusowa do ul. Jasnej.
Zadania ogólnomiejskie:
  1. Przedłużenie linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.
  2. DDR z Bukowe-Klęskowo (Dąbska do Płoni).