Program KW SRM dla osiedla Pomorzany

Pomorzany

  • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz dostępności celów podróży po obu stronach jezdni w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich
  • uporządkowanie tymczasowych obiektów budowlanych (handlowych, usługowych)
  • poprawa jakości oświetlenia ulicznego w okolicach ul. Dunikowskiego i przyległych
  • rewitalizacja historycznej tkanki w okolicach gazowni i zmiana charakteru ulicy Chmielewskiego
  • zorganizowanie Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji w oparciu o konsultacje społeczne dotyczące jego lokalizacji