Program KW SRM dla osiedla Majowe

Majowe

  • Bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych.
  • Codzienne piesze patrole Straży Miejskiej.
  • Rozbudowa infrastruktury rowerowej (połączenia z pozostałymi osiedlami oraz terenami rekreacyjnymi, w szczególności z Parkiem Klęskowo i Puszczą Bukową).
  • Budowa przejścia dla pieszych na wysokości Outletu w postaci kładki nad ul. Struga.
Zadania ogólnomiejskie:
  1. Przedłużenie linii Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.