Program KW SRM dla osiedla Łękno

Łękno

  • rewitalizacja parku Kasprowicza (remonty alejek, pielęgnacja zieleni, mała infrastruktura)
  • remont nawierzchni ul. Ojca Beyzyma
  • rewitalizacja dawnego cmentarza żydowskiego w porozumieniu z gminą żydowską
  • remont alejek w parku im. Gałczyńskiego