Program KW SRM dla osiedla Pogodno

Pogodno

  • program kompleksowego zarządzania zielenią wysoką
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Mickiewicza nie tylko w okolicach rynku oraz ulicach takich jak Traugutta, Poniatowskiego oraz w sąsiedztwie placówek edukacyjnych
  • remonty zdegradowanych ciągów komunikacyjnych
  • uspokajanie ruchu w bocznych ulicach
  • program edukacyjno-informacyjny wraz z systemem zachęt mający na celu promowanie właściwych wzorców w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego osiedla
  • podjęcie działań mających na celu ograniczenie bądź całkowite wyłączenie ruchu ciągników siodłowych z naczepami po ulicach osiedlowych
  • wsparcie idei pozostawienia brutalistycznego zadaszenia peronu przystanku Szczecin-Pogodno w ramach SKM
  • wyznaczenie brakujących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, ul.  Michałowskiego i Unii Lubelskiej oraz al. Wojska Polskiego, Ostrawickiej i Wincentego Pola