Program KW SRM dla osiedla Gumieńce

Gumieńce

  • budowa tramwaju w ciągu ul. Mieszka I i Cukrowej
  • działania na rzecz poprawy jakości wody jez. Słonecznego i rzeki Bukowej
  • działania na rzecz włączenia stacji Szczecin Gumieńce i wiodących do niej linii kolejowych w system SKM
  • poprawa oświetlenia i jakości ciągów pieszych w ciągu ul. Krakowskiej
  • ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Cmentarza Centralnego
  • połączenie obszaru os. Somosierra z parkiem przy ul. Przygodnej poprzez budowę brakujących przejść dla pieszych w ciągu ul. Taczaka w miejscu przedeptów na wysokości kościoła. Przebudowa ddr wzdłuż tej ulicy – likwidacja uciążliwej dla użytkowników kostki
  • poprawa bezpieczeństwa ul. Ku Słońcu- odcinka od Centrum Handlowego Ster do Ronda Gierosa, gdzie odnotowuje się wypadki śmiertelne z udziałem pieszych
  • podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji gospodarstw domowych, które do tej pory posiadają kanalizację bezodpływową