Program KW SRM dla osiedla Głębokie-Pilchowo

Głębokie-Pilchowo

  • budowa chodnika i ddr wzdłuż ulicy Kupczyka wraz z oświetleniem – z poszanowaniem zieleni wysokiej, bez zaplanowanej obecnie masowej wycinki
  • ochrona jeziora Goplana – zapewnienie utrzymania poziomu wody
  • renowacja otoczenia wraz z infrastrukturą zbiornika Staw Wędkarski
  • działania na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru Doliny Siedmiu Młynów
  • przebudowa znajdującej się w katastrofalnym stanie, i nie zapewniającej komfortu jazdy DDR wzdłuż ul. Zegadłowicza
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Zegadłowicza na wysokości Drogi Siedmiu Młynów