Program KW SRM dla osiedla Drzetowo-Grabowo

Drzetowo-Grabowo

  • generalny remont przestrzeni publicznych osiedli mieszkaniowych- wymiana chodników, ławek, schodów, infrastruktury sportowej i uporządkowanie zieleni;
  • remont pętli tramwajowej na ul. Firlika;
  • rewizja planów budowy aquaparku, uwzględniająca realne potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe miasta;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań funkcjonowania przestrzeni publicznej przy przyszłym budynku Teatru Polskiego i wprowadzenie wypracowanych rozwiązań;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań funkcjonowania przestrzeni publicznej przy przyszłej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na pl. Św Teresy z Kalkuty i wprowadzenie wypracowanych rozwiązań;
  • powołanie Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji.