Program KW SRM dla osiedla Bukowe-Klęskowo

Bukowe-Klęskowo

  • Remont nawierzchni i przebudowa pętli autobusowej, w tym remont zaplecza socjalnego.
  • Remonty chodników.
  • Rozbudowa infrastruktury rowerowej (połączenia z pozostałymi osiedlami oraz terenami rekreacyjnymi, w szczególności z Parkiem Klęskowo i Puszczą Bukową).
  • Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem miejsc parkingowych w okolicy szpitala Zdroje.
  • Codzienne piesze patrole Straży Miejskiej.
  • Zmiana siedziby biblioteki miejskiej na dostępną dla wszystkich (w tym niepełnosprawnych).
  • Oświetlenie na ul. Świętochowskiego.
  • Ekrany dźwiękochłonne (przedłużenie, zbadanie czy obecne spełniają swoje funkcje) na autostradzie aż do ul. Akwarelowej.