Program KW SRM dla osiedla Stołczyn

Program dla osiedla Stołczyn

– bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
– modernizacja ul. Nad Odrą – poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie prędkości pojazdów, zmniejszenie hałasu;
– lepsze skoordynowanie siatki połączeń komunikacji miejskiej i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów;
– skomunikowanie osiedla siecią dróg rowerowych;
– opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
– instalacja dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz toalety publicznej;
– instalacja oświetlenia zejść od strony ulicy Zamkniętej oraz Witosa, a także na wskazanych ulicach, na których go brakuje;
– reaktywacja domu kultury i powołanie animatora osiedla;
– zwiększenie dostępności boisk sportowych na terenie klubu Hutnik;
– zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
– analiza i program adaptacji pustostanów;
– codzienne piesze patrole Straży Miejskiej na terenie osiedla;
– organizacja co najmniej jednego żłobka oraz przedszkola na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn oraz Skolwin;