Program KW SRM dla osiedla Skolwin

Program dla osiedla Skolwin

– bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
– poprawa dostępności do Odry i stworzenie tam terenów rekreacyjnych;
– zmniejszenie uciążliwości zakładów pracy i bezwzględne egzekwowanie norm hałasu oraz zanieczyszczeń;
– lepsze skoordynowanie siatki połączeń komunikacji miejskiej i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów;
– skomunikowanie osiedla siecią dróg rowerowych;
– opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
– instalacja dodatkowych ławek, koszy na śmieci, placów zabaw oraz toalety publicznej;
– modernizacja ul. Stołczyńskiej – poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie prędkości pojazdów, zmniejszenie hałasu;
– modernizacja ul. Inwalidzkiej i poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa pieszych;
– zbudowanie ekoportu na jednym z osiedli: Stołczyn, Skolwin;
– zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
– stworzenie co najmniej jednego parku osiedlowego;
– analiza i program adaptacji pustostanów;
– codzienne piesze patrole Straży Miejskiej na terenie osiedla;
– organizacja co najmniej jednego żłobka oraz przedszkola na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn oraz Skolwin;