Program KW SRM dla osiedla Nowe Miasto

Program dla osiedla Nowe Miasto

– oświetlenie ulic Owocowej oraz Czackiego;
– zagospodarowanie pl. Zawiszy;
– stworzenie dwóch nowych skwerów na terenie osiedla oraz parku przy ulicy Madalińskiego;
– zazielenienie ulic na terenie osiedla;
– zwiększenie bezpieczeństwa pieszych – wyniesienie wskazanych przejść dla pieszych, wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch, uwolnienie chodników, okolic przejść dla pieszych i skrzyżowań od parkujących samochodów;
– skomunikowanie osiedla spójną siecią dróg rowerowych;
– instalacja co najmniej jednej toalety publicznej, placów zabaw oraz ławek w wyznaczonych miejscach;
– remont ulicy Kolumba i stworzenie tam reprezentacyjnej przestrzeni publicznej;
– zagospodarowanie podwórek, m.in. przy ul. Drzymały;