Program KW SRM dla osiedla Niebuszewo-Bolinko

Program KW SRM dla osiedla Niebuszewo-Bolinko:

– aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem ratowania historycznej zabudowy osiedla;
– wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rynkowej;
– stworzenie ośrodka integracji społecznej dostępnego dla mieszkańców;
– powołanie animatora osiedla;
– poprawa stanu zieleni, w tym między innymi skweru przy ul. Dembowskiego;
– stworzenie dodatkowego osiedlowego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży;
– instalacja co najmniej jednej toalety publicznej na terenie osiedla;
– poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kadłubka oraz Niemcewicza;
– wyznaczenie brakującego chodnika wzdłuż ulicy Dembowskiego;
– skomunikowanie osiedla spójną siecią dróg rowerowych;
– uporządkowanie parkowania i uwolnienie od parkujących samochodów okolice przejść dla pieszych oraz skrzyżowań;