Program KW SRM dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze

Program dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze

1. Stworzenie lokalnego ośrodka kultury, a także miejsca dla siedziby Rady Osiedla;
2. Realizacja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szerokiej i odseparowanie ruchu rowerowego od pieszego;
3. Organizacja ławek, placów zabaw oraz toalety publicznej w wyznaczonych miejscach;
4. Remont oraz oświetlenie ulicy Żyznej;
5. Zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przy ul. Modrej;