Program dla osiedla Śródmieście-Zachód

 Zmiana funkcji i remonty ulic osiedlowych  jako bezpieczne przestrzenie współdzielone obsadzone drzewami;
 Remonty kamienic  m.in. dzięki skuteczniejszemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych (Gminny Program Rewitalizacji) oraz osiągalny program pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych;
 Remonty podwórek i urządzenie ich jako zielone przestrzenie wspólne dla mieszkańców;
 Ośrodek integracji i aktywizacji społecznej;
 Wyraźna poprawa jakości powietrza  maksymalne zazielenienie osiedla (stosując także pnącza na elewacjach), zmiana nawyków i systemów grzewczych, ograniczenie liczby aut wjeżdżających na teren osiedla;
 Codzienne, piesze patrole Straży Miejskiej;
 Stworzenie tzw. „parku kieszonkowego”;
 Organizacja miejsca dla osiedlowych festynów, wydarzeń i działań integrujących lokalną społeczność;
 Miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania w większości dla okolicznych mieszkańców;

W ramach programów ogólnomiejskich:

 sporządzenie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmującego osiedle Śródmieście-Zachód;
 pozbycie się reklam wielkoformatowych, wprowadzenie estetycznych i funkcjonalnych pojemników na odpady;

#czasnazmiany