Program dla Podjuch

Program dla Podjuch będący wynikiem konsultacji z mieszkańcami:

– objęcie osiedla miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
– zagospodarowanie placu między targowiskiem a pętlą autobusową oraz wyznaczenie na jego wysokości przejścia dla pieszych; 🚸
– przebudowa skrzyżowania Metalowej oraz Krzemiennej, celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych; 
– zagospodarowanie części nabrzeża nad Regalicą na cele rekreacyjne;
– powrót linii 55 na trasę w kierunku Żydowiec i Klucza oraz zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów nocnych;
– skomunikowanie Podjuch z pobliskimi osiedlami siecią bezpiecznych dróg rowerowych; 🚎
– zainstalowanie w wyznaczonych miejscach dodatkowych ławek, koszy na śmieci, a także toalety publicznej; 🗑
– organizacja żłobka na osiedlu Podjuchy lub Żydowce-Klucz;🚼