Program dla Gocławia

I. KOMUNIKACJA 🚌🚈🚲
– skoordynowanie istniejącej siatki połączeń, umożliwiające wygodne oraz korzystne przesiadki;
– zwiększenie częstotliwości kursowania nocnych linii autobusowych;
– remont pętli autobusowo-tramwajowej;
– zmiana charakteru oraz remont ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż Odry;
– skomunikowanie z pobliskimi osiedlami siecią bezpiecznych dróg rowerowych;

II. JAKOŚĆ ŻYCIA 🤸‍♀️🛀🤸‍♂️🚽🚿
– bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
– zamontowanie wiat przystankowych;
– stworzenie ścieżki zdrowia w okolicach Wieży Gocławskiej;

III. CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 👮‍♂️🌳💡
– instalacja większej liczby ławek oraz koszy na śmieci;
– postawienie co najmniej jednej toalety publicznej;
– ograniczenie oraz skuteczne egzekwowanie limitów prędkości, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej;
– poprawa oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach;

IV. PROGRAMY OGÓLNOMIEJSKIE 👨‍🎨👩‍👩‍👧‍👧🌆🎭
– wskazanie i przygotowanie lokalu pod ośrodek integracji i aktywizacji społecznej;
– organizacja żłobka na osiedlu Golęcino-Gocław;
– zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
– analiza i program adaptacji pustostanów;
– opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;

V. INNE 💡
– porozumienie z obecnym właścicielem i ewentualne wykupienie przez Miasto Wieży Gocławskiej i przeznaczenie jej na funkcje publiczne;

Szczególne podziękowania i pozdrowienia dla Rady Osiedla Golęcino-Gocław ❤️.