Szczecin – miasto dobrze rządzone

Miasto dobrze rządzone to miasto, które wsłuchuje się w głos mieszkańców. Uważamy, że szczecinianie mają prawo uczestniczyć w najważniejszych procesach decyzyjnych. Chcemy wprowadzić nową jakość konsultacji społecznych. Mieszkańcy, eksperci i urzędnicy powinni wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania i wdrażać je w życie.

Miasto dobrze rządzone to również miasto, które posiada gospodarza. Potrzebujemy prezydenta, który doświadcza miasta i jego problemów, tak jak zwykli mieszkańcy. Prezydenta, który widzi co w jego mieście nie funkcjonuje i działa, aby to naprawić.

Szczecin